• Múdrosť
    • Mravnosť
    • Láska
   • O škole, kde deti chodia radi

   • Základná škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica

   • Sme veľmi radi, že ste si našli čas a zablúdili ste na túto stránku, ktorá Vás prevedie našou školou rodinného typu. Dozviete sa o jej bohatých aktivitách a rôznych projektoch, napovie Vám čo to o zameraní našej školy, o dosiahnutých úspechoch...

    SME ŠKOLA, KDE POMÁHAME RÁSŤ!

 • Najnovšie

  Novinky

   • Pohodové leto!
   • 16. 6. 2019
   • Vážení rodičia, milí žiaci, po desiatich mesiacoch poctivej školskej práce a učenia sa Vám želáme dva mesiace oddychu, pohody a nezabudnuteľných zážitkov. Vaši učitelia!

   • Čítať viac
   • Ukončenie šk. roka 2018/2019 - sv. omšou
   • 4. 6. 2019
   • Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční v piatok 28. júna 2019 našou účasťou na sv. omši. Zraz žiakov školy je o 8,30 hod. na nádvorí školy. Spoločne sa presunieme na slávnostnú sv. omšu do kostola sv. Jozefa Robotníka so začiatkom o 9,00 hod. (žiaci 1. stupňa ZŠ môžu byť do 8:30 hod. v ŠKD)

   • Čítať viac
   • Opäť je tu vytúžený koniec roka, posledné zvonenie
   • 26. 6. 2019
   • 27. júna sme opäť ako každý rok vyhodnotili a ocenili najlepších žiakov v jednotlivých triedach a tiež účasť školákov Základnej školy a ich vzornú reprezentáciu na súťažiach: vedomostných, športových, umeleckých i technických. Úspešným žiakom boli odovzdané knižné odmeny, diplomy a vecné ceny. Sladkou odmenou boli ocenení aj najlepší jednotlivci v zbere papiera, ale i triedne kolektívy, ktoré v zbere najlepšie obstáli. Potom dostali slovo naši deviataci, v ktorých toto posledné zvonenie určite vyvolalo mnoho spomienok a vyčarilo úsmev na tvári, ale i lesknúcu sa slzičku v ich očiach. Deviataci si pre svojich spolužiakov a učiteľov pripravili krátky program, všetkým pedagógom sa poďakovali za vedomosti, prístup a trpezlivosť, ktorú s nimi za tie roky mali. ... A nastalo záverečné požehnanie nášho duchovného správcu školy, don Marka Michalenka, SDB a ostatný deň školského roka 2018/2019

   • Čítať viac
   • Organizačné spresnenia
   • 4. 6. 2019
   • Od utorka 25. júna 2019 do štvrtka 27. júna 2019:

    1. stupeň ZŠ končí po 4. vyuč. hodine (o 11,25 hod.) Od tejto hodiny je v prevádzke ŠKD i ŠJ.

    2. stupeň ZŠ - po 5. vyuč. hod.

    Program na tieto dni spresní žiakom triedny učiteľ.

   • Čítať viac
   • Koncoročné vyhodnotenie a rozlúčka deviatakov
   • 23. 5. 2019
   • Vo štvrtok 27. júna 2019 sa rozlúčime so žiakmi 9. ročníka, zároveň vyhodnotíme výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov Základnej školy sv. Jána Bosca, odmeníme najlepších žiakov školy: za prospech, správanie, dochádzku, mimoriadne výsledky, aktivity rôzneho druhu, reprezentáciu školy v rôznych súťažiach, ktoré prebehli v šk. roku 2018/2019.

   • Čítať viac
   • Ocenení žiaci Základnej školy primátorom mesta Nová Dubnica
   • 30. 5. 2019
   • Aj tento školský rok p. primátor mesta Nová Dubnica, pán Ing. Peter Marušinec ocení najlepších žiakov základných škôl mesta Nová Dubnica. Za našu Základnú školu sv. Jána Bosca boli navrhnutí žiaci: Janka Bulková (7. A) a Michal Sadloň (9. A) Všetci, ktorí Janku a Michala poznáme s istotou usúdime, že opcenenie si právom zaslúžia. Oceneným blahoželáme a prajeme aj naďalej veľa nielen školských úspechov.

   • Čítať viac
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4