Navigácia

[CNW:Counter]

Sme veľmi radi, že ste si našli čas a zablúdili ste na túto stránku, ktorá Vás prevedie našou školou rodinného typu. Dozviete sa o jej bohatých aktivitách a rôznych projektoch, napovie Vám čo to o zameraní našej školy, o dosiahnutých úspechoch...

POMÁHAME RÁSŤ!

MALÁ ŠKOLA S VEĽKÝM SRDCOM!

Novinky

 • Mikuláš u nás

  Vianoce sú už čo nevidieť za dverami a aj žiaci školy sa vo štvrtok 6. decembra naladili na vianočnú strunu. Sviatok sv. Mikuláša si vo všetkých organizačných zložkách Spojenej školy sv. Jána Bosca pripomíname každoročne. Ako to už tradične býva, Mikuláš chodil so svojimi pomocníkmi po triedach a rozdával darčeky. (za ktoré veľmi pekne ďakujeme rodičovskému združeniu pri Spojenej škole sv. Jána Bosca) Aby to však nebolo také jednoduché, každá trieda musela Mikulášovi predviesť svoj spevácky či rečnícky talent. Aj keď sa väčšina (hlavne starších) žiakov zo začiatku ostýchala, nakoniec Mikuláša potešili a všetci dostali sladkú odmenu. Čo sa však oproti minulým rokom zmenilo, pribudla nová forma vianočnej pošty. Decká mali možnosť malou sladkosťou potešiť a obdarovať tie deti, pre ktoré „aj malá sladkosť“ nie je bežná. Všetky mikulášske nádielky odovzdáme detičkám, ktoré sa im istotne potešia. Ďakujeme všetkým rodičom, že tento „mini projekt“ podporili a spoločne učíme naše deti konať DOBRO, potešiť a podeliť sa s tými, ktorí našu pomoc potrebujú, pomôže im a spríjemní (nielen sviatočné dni). Dúfame, že sa tento zámer sa páčil aj všetkým našim žiakom a stane sa tradíciou aj do budúcnosti.

 • Naša škola veľká je, veru, dobre nám tu je!

  V októbrovom čísle časopisu Rebrík bola redakciou vyhlásená súťaž na tému: Moja škola. Čitatelia boli vyzvaní, aby zaslali príspevok o škole, ktorú navštevujú, či už formou poézie alebo prózy. Chlapci a dievčatá 4. B triedy sa rozhodli pre veršovanku. Na hodine slovenského jazyka a literatúry rýmovačku spoločne vymysleli, spísali. Najskôr si zadali kľúčové slová a v skupinách vytvorili pojmovú mapu... Štvrtákom tvorba veršov nerobila problém. Umelecké dielko bolo hotové a ostávalo už len poslať ich žiacky literárny útvar do obľúbeného časopisu. Aká však v triede nastala úprimná radosť, keď decká svoj výtvor objavili v periodiku uverejnený, si asi dokážete predstaviť... Na okraj len malá poznámka. Ich snaženie a tvorivosť nezostávajú nepovšimnuté, o čom svedčí aj množstvo výhier a odmien, ktoré už štvrtáci od redakcie časopisu Rebrík získali.

 • Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti po čom túži Tvoje srdce. (Ž 37; 4)

  Aj v tomto školskom roku, ako už tradične, sme pre žiakov zrealizovali projekt Popoludnie čítania Biblie, ktorého hlavným cieľom bolo pripomenutie posolstva Biblie. Spoznávať Sväté písmo – Knihu kníh, zamýšľať sa nad pravdami, prirodzené poznávanie biblického textu, za biblickým príbehom odkrývať ešte jeden príbeh, príbeh každého človeka, hlbšie porozumieť Božiemu slovu: pravidelným čítaním prijať pozvanie k budovaniu vzťahov s ľuďmi v jednote s Bohom, zažiť spoločenstvo pri spoločnom počúvaní a čítaní Božieho slova a mnoho iného... Prežili sme čas strávený v atmosfére Božieho pokoja. Okrem čítania biblických textov bol program obohatený prácou v skupinkách, tajničkami, (aj maľovanými) kvízmi, rébusmi, spevom, ukazovačkami za sprievodu gitary, no i výrobou figúrky Mikuláša. Záver, ako už býva zvykom, sme náš duchovný program ukončili poďakovaním a krátkou modlitbou v školskej kaplnke. Veľmi nás teší, že záujem našich žiakov o tieto aktivity neutícha. Aj tento rok nás svojou prítomnosťou potešili naši druhostupniari. Skupinka šiestich žiakov z 5. A triedy veľmi pekne prežívala celý program, v šiestich stanovištiach aktívne pracovali, usmerňovali mladších spolužiakov. A nateraz nám už ostáva len tešiť sa na túto úžasnú akciu o rok, prijať pozvanie žiť v plnosti každodenné dni a posilu čerpať z Božieho slova.

 • Siedmy ročník projektu "Popoludnie čítania biblie"

  Vo štvrtok 28. novembra sa uskutoční siedmy ročník aktivity "Popoludnie čítania biblie", ktorá je určená pre žiakov 1. aj 2. stupňa ZŠ, v čase od 17,00 - 20,00 hod. Pokyny spresnenia tr. učitelia. O cca 19,45 hod. celý večer ukončíme krátkou adoráciou kňaza s požehnaním, na ktorú Vás srdečne pozývame.

 • Tanec je most, ktorý spája ľudí

  Deň po testovaní žiakov 5. ročníka sa v našej škole, ako sa už stalo tradíciou, konala Katarínska diskotéka. Žiaci od tretieho ročníka ZŠ až po deviatakov sa po vynaloženom štvrťročnom úsilí spoločne stretli, zatancovali si na najnovšie hity modernej aj ľudovej hudby. Jednoducho povedané, všetci prežili (tak žiaci, ako aj učitelia) popoludnie plné dobrej hudby, skvelej zábavy, o ktorú sa postarali naši starší spolužiaci a kamaráti z Gymnázia. A ako to už býva, na záver je zábava najlepšia... Lenže všetko sa raz končí, a tak sme sa uspokojili aspoň s myšlienkou, že sa tu takto stretneme aj o rok.

 • Prinášajme dobré ovocie...

  Na dnešnej žiackej duchovnej obnove sa druháci dozvedeli, že keď Ježiš vykladal podobenstvá, vždy ich hovoril s určitým zámerom. Neboli to nejaké rozprávky alebo obyčajné príbehy. Za každým podobenstvom sa ukrývalo nejaké ponaučenie pre život veriaceho. Ježišove podobenstvá sa týkajú aj nás. Decká 2. A a 2. B triedy sa dozvedeli o figovníku, ktorý neprinášal ovocie. Mal byť odstránený kvôli tomu, že z neho nebol úžitok. Figovník nie je okrasný strom. Pestuje sa kvôli tomu, aby prinášal ovocie. Nielen, že z neho nebol úžitok, ale zbytočne vyčerpával pôdu. Aj našou úlohou je prinášať ovocie. Ovocie predstavuje niečo dobré, čo môžeme na zemi vykonať. Keď slúžime Bohu - obrazne povedané, keď sme zasadení na vinici Pánovej - je to vidieť na tom, ako sa prejavujeme navonok. Dnešné podobenstvo má otvorený koniec. Figovník dostal ešte šancu, ale keď ani potom nenastane zmena, bude vyťatý. Vážme si, že Boh aj nám dáva šancu. Využívajme čas milosti k tomu, aby sme žili podľa Jeho slova a prinášali ovocie viery...

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica
  Trenčianska 66
  Nová Dubnica
  018 51
 • 042/4432382

Fotogaléria

[CNW:Counter]