Navigácia

[CNW:Counter]

Sme veľmi radi, že ste si našli čas a zablúdili ste na túto stránku, ktorá Vás prevedie našou školou rodinného typu. Dozviete sa o jej bohatých aktivitách a rôznych projektoch, napovie Vám čo to o zameraní našej školy, o dosiahnutých úspechoch...

POMÁHAME RÁSŤ!

MALÁ ŠKOLA S VEĽKÝM SRDCOM!

Novinky

 • Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl T5-2018

  Základné informácie

  k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2018

  TERMÍN TESTOVANIA: 21. november 2018 (streda)

  TESTOVANIE JE URČENÉ: žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským (okrem žiakov s mentálnym postihnutím), vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami

  TESTOVANÉ PREDMETY: matematika a slovenský jazyk a literatúra

  TESTOVANÉ UČIVO: obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ)

 • Testovanie 5-2018 - 21. november 2018 (streda)

  Matematika

  8:00 – 8:10 (10 min) - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

  8:10 – 8:20 (10 min) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  8:20 – 9:20 (60 min) - administrácia testu z matematiky

  9:20 – 9:25 (5 min) - zbieranie testov a OH

  9:25 – 9:45 (20 min) - prestávka

  Slovenský jazyk a literatúra

  9:45 – 09:55 (10 min) - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

  9:55 – 10:05 (10 min) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

 • Pasovačka prvákov

  Doteraz sa hovorilo, teraz je to fakt.

  23. októbra 2018 o 15:30 hod.

  chceme prvákov privítať!

  Všetkým vám ukážeme, ako sa zabávať dokážeme.

  Ale aj to, že v krátkej chvíli, veľa sme sa naučili.

  Na túto udalosť srdečne pozývame!

 • „Milión detí sa modlí ruženec“

  Vo štvrtok 18. októbra 2018 sme boli aj v našej škole opäť pozvaní pripojiť sa k medzinárodnej modlitebnej iniciatíve MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC. O 9:00 hod. žiaci všetkých vekových kategórií Spojenej školy sv. Jána Bosca, vrátane detí školy materskej prerušili vyučovanie a činnosti, aby sa spojili v modlitbe za mier a pokoj vo svete. Naše deti sa modlili v školskej kaplnke, ale i v priestoroch školy. Veríme, že Pán zhliadne na úmysly čistých detských sŕdc a vypočuje úprimnú detskú modlitbu.

 • Zber papiera

  ZBER PAPIERA SA USKUTOČNÍ V TERMÍNE OD 16. - 18. OKTÓBRA 2018; (UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK), V ČASE OD 14:30 – 17:00 HOD.

  ĎAKUJEME!

 • Zdravá strava – základ zdravia...

  Dnešný deň sa v rámci týždňa zdravej výživy pre žiakov školy niesol v rozhovore a výklade - besede a ochutnávaní bylinkových čajov. Prvostupniari sa od pani učiteľky Dolinajovej dozvedeli, ako má vyzerať pestrý a zdravý jedálniček. Vedia, že majú jesť pestro a striedmo "zmiešanú" stravu. Jesť viackrát denne - menšie porcie. Nejesť pred spaním. Raňajkovať. Obmedziť konzumáciu cukru, jesť veľa obilnín, ovocia, zeleniny a strukovín, netučných a kyslých mliečnych výrobkov, obmedziť živočíšne tuky, údeniny a menej soliť. Nepiť sladené nápoje. Nezabúdať na pitný režim (a cvičiť). Konzumovať 10 - 15% bielkovín, maximálne 30 % tukov, zvyšok by mali tvoriť sacharidy. Učiť sa a nechať sa pri formulácii výživy viesť "výživovou pyramídou". Počas stredajšieho dopoludnia prišla na rad aktivita pre celú školu. Žiaci 1. – 9. ročníka Základnej školy ochutnávali bylinkové čaje. Pani Ondrušíková (mamička žiačky školy) priniesla zo svojej záhrady bylinky a veľa im o nich porozprávala. Na úvod položila otázku: Ležíte doma, bojujete s nachladnutím, všade navôkol sú použité hygienické vreckovky... Ako podobné problémy riešili naše staré mamy? Bylinkami. Tie sú najúčinnejšie a veľakrát aj chuťovo príjemné vo forme čaju. Harmančekový čaj proti stresu dopomáha k pokojnému spánku. Obklady s rumančekom, pomôžu unaveným, či opuchnutým očiam. Medovka nás upokojí. Znižuje napätie a utišuje no čo je najlepšie, nevedie k ospalosti. Upokojuje nervy, pomáha pri horúčkach a rovnako ako rumanček je vhodná pri

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica
  Trenčianska 66
  Nová Dubnica
  018 51
 • 042/4432382

Fotogaléria

[CNW:Counter]