Navigácia

[CNW:Counter]

Sme veľmi radi, že ste si našli čas a zablúdili ste na túto stránku, ktorá Vás prevedie našou školou rodinného typu. Dozviete sa o jej bohatých aktivitách a rôznych projektoch, napovie Vám čo to o zameraní našej školy, o dosiahnutých úspechoch...

POMÁHAME RÁSŤ!

MALÁ ŠKOLA S VEĽKÝM SRDCOM!

Novinky

 • Pasovačka prvákov

  Doteraz sa hovorilo, teraz je to fakt.

  23. októbra 2018 o 15:30 hod.

  chceme prvákov privítať!

  Všetkým vám ukážeme, ako sa zabávať dokážeme.

  Ale aj to, že v krátkej chvíli, veľa sme sa naučili.

  Na túto udalosť srdečne pozývame!

 • Fotografovanie prvákov

  V utorok 16. októbra 2018 sa naši prváci budú fotiť (tradičné foto so šlabikárom). Spresnenia (veľkosť formátu, cenu...) Vám tr. učiteľka poskytne na triednom aktíve 9.9. 2018. (utorok)

 • Konzultačný deň v mesiaci október

  Konzultačný deň pre rodičov sa uskutoční v utorok 9. októbra 2018 do 15:30 hod. Tešíme sa na vašu účasť.

 • Sv.omša na prvý piatok

  Prvopiatková sv. omša bude v piatok 5. 10. 2018 o 7:20 hod. v školskej kaplnke Premenenia Pána. Pozvaní sú všetci žiaci školy i rodičia. Tešíme sa, že prijmete i toto Pánovo pozvanie stretnúť sa s ním v spoločenstve našej školy.

 • Testovanie T5 - 2018

  Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

  Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2018, T5-2018) sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie 5-2018 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle. Testovanie 5-2018 je vstupným testovaním na meranie pridanej hodnoty v testovaných predmetoch. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Nárdný ústav certifikovaných meraní Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie a odborov školstva okresných úradov v sídle kraja. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl. Informácie o Testovaní 5-2018 sú zverejnené na http://w

 • Na návšteve v 1. A

  Milí rodičia, priaznivci,

  aj prostredníctvom týchto záberov vás pozývame nazrieť na vyučovacie hodiny našich najmladších spolužiakov – prváčikov. My sme si našli chvíľku a sledovali sme metódy a formy práce priamo na vyučovaní. (áno, aj s prváčencami – na koberci) A že sa bolo na čo pozerať! Deťúrence sa hrali - zabávali s číslami a písmenkami. Poviete si: „Hrali?“ Spresníme. Hrou sa učili. Priraďovali paličky k číselným počtom, z paličiek skladali písmená... A my sme sa presvedčili, že za necelých dvadsať dní strávených v našej škole vedia pracovať v tíme, ale aj samostatne v školskej lavici. Boli sme milo prekvapení ich zručnosťou. Práca s tušom im išla od ruky. A ich výtvory – šarkany nádherne zdobia priestory triedy. Prvé dni hravo zvládli. Predviedli nadobudnuté zručnosti a osvojené vedomosti. V triedach vládla príjemná pracovná atmosféra a my veríme, že pre naše deti je Spojená škola miestom, kde „pomáhame rásť“. O pár dní ich navštívime opäť. Chcete byť s nami pri tom? Nech sa páči! Všetkých vás pozývame dňa 23. októbra 2018 (v utorok) o 15:30 hod. do Základnej školy, kde budú pasovaní za prvákov a prijatí do žiackeho cechu.Na túto udalosť sa už teraz veľmi tešíme!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica
  Trenčianska 66
  Nová Dubnica
  018 51
 • 042/4432382

Fotogaléria

[CNW:Counter]