Navigácia

[CNW:Counter]

Sme veľmi radi, že ste si našli čas a zablúdili ste na túto stránku, ktorá Vás prevedie našou školou rodinného typu. Dozviete sa o jej bohatých aktivitách a rôznych projektoch, napovie Vám čo to o zameraní našej školy, o dosiahnutých úspechoch...

POMÁHAME RÁSŤ!

MALÁ ŠKOLA S VEĽKÝM SRDCOM!

Novinky

 • Od nedele 10. júna do piatku 15. júna 2018 sa našich 35 žiakov z 1. stupňa ZŠ s don Ondrejom Pučkom, SDB a 2 pani zúčastní v Škole v prírode v zariadení Euromesto - Častá. O ich pobyte, zážitkoch... vás budeme pravidelne informovať, či už zverejňovaním fotografíí, príp. na sociálnych sieťach. Mnoho zábavy, nových priateľstiev, zážitkov... decká!

 • Konzultačný deň pre rodičov našich žiakov bude v utorok 5. júna 2018 do 15:30 hod., príp. podľa potreby aj v inak dohodnutom termíne. Kontaktujte triedneho učiteľa Vášho syna/dcéry. Všetci sme vám k dispozícii. Nezabudnite, že včasné informovanie sa príp. včasná diagnostika akéhokoľvek problému je vždy "menej bolestivá" ako riešenie dôsledkov problému.

 • ZBER PAPIERA SA USKUTOČNÍ V TERMÍNE OD 5. - 7. JÚNA 2018 (UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK), V ČASE OD 14.30 – 17.00 HOD. ĎAKUJEME!

 • V piatok 1. júna 2018 sa bude konať prvopiatková sv. omša v kaplnke školy so začiatkom o 7,20 hod.

  Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia bude v stredu 30. mája a v piatok 1. júna 2018

 • Aj tento školský rok p. primátor mesta Nová dubnica pán Ing. Peter Marušinec ocení najlepších žiakov základných škôl mesta Nová Dubnica. Za našu Základnú školu sv. Jána Bosca boli navrhnuté žiačky Lívia Psotová a Lucia merková, obe z 8. A triedy. Všetci, ktorí Lucku a Líviu poznáme s istotou usúdime, že opcenenie si právom zaslúžia. Dievčatám blahoželáme a prajeme aj naďalej veľa nielen školských úspechov.

  Lívia Psotová, je žiačkou ôsmeho ročníka Základnej školy sv. Jána Bosca. Lívia vyniká pozitívnym prístupom k plneniu školských povinností, vzorným správaním, výbornou dochádzkou a veľkou ochotou podať pomocnú ruku spolužiakom ako i pani učiteľkám. Ochotne sa zapája do aktivít rôzneho zamerania organizovaných školou. Má všeobecný rozhľad, zaujímajú ju všetky vyučovacie predmety, v ktorých dosahuje výborné výsledky. Veľmi rada a dobre hrá na gitare, zaujíma sa aj o sólový spev. Svoj voľný čas v ostatnom období venuje stolnému tenisu. Našu školu vzorne reprezentovala na športových súťažiach. Je pohybovo nadaná, vyniká v behu. Lívia je dievča so srdcom na správnom mieste. Svojimi postojmi a zásadami je vzorom pre mnohých spolužiakov tak vo svojej triede, ako aj škole.

 • Vo štvrtok 31. mája 2018 je prikázaný sviatok. V tento deň sa zúčastníme na sv. omši v kostole sv. Jozefa Robotníka so začiatkom o 9,00 hod. (príchod na vyučovanie ako obvykle, so začiatkom vyučovania o 7,55 hod., 1. vyučovacia hodina sa vyučuje podľa rozvrhu hodín, odchod a presun do kostola sv Jozefa Robotníka s tr. uč. o cca 8,45 hod.) Po návrate zo sv. omše Príchod do školy, desiata. Od cca 10.20 hod. bude v areáli školy prebiehať Deň rodiny a školy. Organizačné spresnenia poskytnú žiakom tr. učitelia.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica
  Trenčianska 66
  Nová Dubnica
  018 51
 • 042/4432382

Fotogaléria

[CNW:Counter]